ul. Dyw. Kościuszkowskiej 3

41-907 Bytom

tel. 32 286 19 40

     695 557 881

     512 011 290

e-mail: auto_serwis_oriwol@op.pl

e-mail: oriwol@.op.pl

tel. 512 011 290